Reklamační řád

Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

  1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu Dřevosvět profil a právním řádem platným v ČR.
  2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.
  3. Neručíme za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího

Povinnosti prodávajícího

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku.
Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen ihned podat (nejpozději do 24 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky